Pandu Puteri – Girls’ Summit 2016

Majlis Pandu Puteri Renjer Kebangsaan mengadakan acara ‘Girls Summit 2016’ pada 31 Mei hingga 2 Jun 2016.

Acara ini diadakan pada setiap tahun untuk memberi peluang kepada ahli Renjer mengendalikan acara disamping menyebarkan pengetahuan mengenai cabaran dunia luar selepas persekolahan dan peluang yang boleh mereka sertai berkaitan dengan aktiviti Pandu Puteri terutamanya di peringkat antarabangsa selain memastikan seramai yang mungkin ahli Pandu Puteri dikekalkan dalam Persatuan ini.

FAO Climate Challenge Badge

FAO Climate Challenge Badge

WAGGS YUNGA Climate Change Challenge Badge <PDF>

SURAT TERIMA KASIH Andrian 2016

Translate »